Makulatura potencjalnym źródłem surowca dla przemysłu płyt drewnopochodnych

Home / Artykuły / Potencjał Recyklingu / Makulatura potencjalnym źródłem surowca dla przemysłu płyt drewnopochodnych
Makulatura potencjalnym źródłem surowca dla przemysłu płyt drewnopochodnych

Papier jest obecnie dobrem masowego użytku, jego wykorzystanie na Świecie w 2013 r. wynosiło 403,6 mln ton. W Polsce średnie zużycie papieru na jednego mieszkańca wynosi ok. 120 kg/rok. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi w tym zakresie 160 kg/rok, zaś dla USA 230 kg/rok. Duża część z tych wyrobów ma krótki cykl życia wynoszący nawet zaledwie kilka dni. Po ich zużyciu lub zniszczeniu stanowią one makulaturę, czyli surowiec do powtórnego wykorzystania.

W pierwszej kolejności makulatura jest wykorzystywana w przemyśle papierniczym. W Polsce przemysł ten przetwarza ok. 40% powstającej makulatury. Pozostałe 60% może być potencjalnym źródłem surowca w innych technologiach m.in. w produkcji płyt drewnopochodnych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie w naszym kraju obowiązuje norma PN-EN 643 2014-03: Papier i tektura - Europejski wykaz znormalizowanych odmian papieru i tektury do recyklingu. Według tej normy makulatura podzielona jest na 5 typów i 57 wariantów. Do celów technologicznych, w przemyśle papierniczym wykorzystywana jest na ogół makulatura mocna, w skład której wchodzą tektura falista i papier opakowaniowy. W niewystarczającym stopniu wykorzystywana jest natomiast makulatura mieszana, szczególnie ta zbierana w postaci odpadów komunalnych. Po rozdrobnieniu do odpowiednich cząstek (wiórów bądź włókien) może być ona wykorzystana jako dodatek do produkcji płyt wiórowych, płyt MDF czy też płyt pilśniowych formowanych na mokro (twardych i porowatych).

Badania zrealizowane między innymi na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Nicewicz wykazały, że przykładowo przy wytwarzaniu płyt wiórowych lub MDF o gęstości ok. 700 kg/m3 udział dodatku makulatury mocnej czy też mieszanej, zależnie od środka zaklejającego, może wynosić nawet do 30%. W odniesieniu do płyt pilśniowych twardych (gęstość ok. 900 kg/m3) i porowatych (gęstość ok. 230 kg/m3) formowanych metodą mokrą udział dodatku makulatury może wynosić nawet do 50% (w przypadku makulatury mocnej). We wszystkich przypadkach właściwości wytworzonych płyt były zgodne z wymaganiami przedmiotowych norm europejskich dla danych typów tworzyw drewnopochodnych.

Autor:

dr. hab. inż. Piotr Borysiuk
Prodziekan ds. dydaktyki na kierunku technologia drewna

Wydział Technologii Drewna
Katedra Technologii Drewna w Przemyśle Drzewnym
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie