Author: admin

Home / Articles posted by admin
Płyty izolacyjne z liści

Płyty izolacyjne z liści

Liście każdej jesieni zalegają na miejskich terenach zielonych. W miastach są one zbierane i wykorzystywane jako materiał na kompost lub wywożone na wysypiska śmieci i tam spalane. Jeszcze do niedawna, przeważnie na wsi, suche liście były stosowane jako materiał do ocieplania ścian budynków. Przy odpowiednim doborze technologii można z liści (całych lub rozdrobnionych) wytworzyć płyty o przeznaczeniu izolacyjnym.

Read More

Innowacyjne połączenia czyli materiały roślinno-polimerowe, jako ważny punkt  w drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

Innowacyjne połączenia czyli materiały roślinno-polimerowe, jako ważny punkt w drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

Włókna roślinne, jako surowiec wpisujący się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, są coraz chętniej wykorzystywane nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym czy w produkcji sprzętu sportowego, ale również w budownictwie. Wzrastający popyt na materiały budowlane i wykończeniowe wytwarzane z surowców włóknistych sprawiają, że sukcesywnie poszerza się ich paleta i coraz chętniej sięgają po nie architekci – często na życzenie klienta.

Read More

Zmierzch modelu „Weź – Wytwórz – Wyrzuć”? Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Zmierzch modelu „Weź – Wytwórz – Wyrzuć”? Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Roczna produkcja odpadów w całej Unii Europejskiej to około 2,6 mld ton. Właściwe zarządzanie gospodarką odpadów – czyli minimalizowanie ilości powstających odpadów, ponowne użycie czy też traktowanie odpadów jako cennego surowca dla produkcji oraz sektora energetycznego  mogłyby przynieść firmom w UE oszczędności netto sięgające 600 mld euro lub 8% rocznego obrotu.  Pozwoliłoby także na ograniczenie łącznych emisji gazów cieplarnianych o 2-4% rocznie. 

Read More

Makulatura potencjalnym źródłem surowca dla przemysłu płyt drewnopochodnych

Makulatura potencjalnym źródłem surowca dla przemysłu płyt drewnopochodnych

Papier jest obecnie dobrem masowego użytku, jego wykorzystanie na Świecie w 2013 r. wynosiło 403,6 mln ton. W Polsce średnie zużycie papieru na jednego mieszkańca wynosi ok. 120 kg/rok. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi w tym zakresie 160 kg/rok, zaś dla USA 230 kg/rok. Duża część z tych wyrobów ma krótki cykl życia wynoszący nawet zaledwie kilka dni. Po ich zużyciu lub zniszczeniu stanowią one makulaturę, czyli surowiec do powtórnego wykorzystania.

Read More

Włókna roślinne w nowoczesnych materiałach kompozytowych

Włókna roślinne w nowoczesnych materiałach kompozytowych

Obserwowany współcześnie szybki rozwój nowoczesnych materiałów inżynieryjnych oraz globalna polityka środowiskowa coraz częściej oparta na zasadach zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju wymuszają na jednostkach badawczo-rozwojowych sięganie po zasoby odnawialne i ich wykorzystanie już na etapie projektowania produktu.

Read More