Potencjał Recyklingu

Home / Artykuły / Archive by category "Potencjał Recyklingu"
Zmierzch modelu „Weź – Wytwórz – Wyrzuć”? Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Zmierzch modelu „Weź – Wytwórz – Wyrzuć”? Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Gospodarka o obiegu zamkniętym wg Komisji Europejskiej

Roczna produkcja odpadów w całej Unii Europejskiej to około 2,6 mld ton. Właściwe zarządzanie gospodarką odpadów – czyli minimalizowanie ilości powstających odpadów, ponowne użycie czy też traktowanie odpadów jako cennego surowca dla produkcji oraz sektora energetycznego  mogłyby przynieść firmom w UE oszczędności netto sięgające 600 mld euro lub 8% rocznego obrotu.  Pozwoliłoby także na ograniczenie łącznych emisji gazów cieplarnianych o 2-4% rocznie. 

Read More

Makulatura potencjalnym źródłem surowca dla przemysłu płyt drewnopochodnych

Makulatura potencjalnym źródłem surowca dla przemysłu płyt drewnopochodnych

Papier jest obecnie dobrem masowego użytku, jego wykorzystanie na Świecie w 2013 r. wynosiło 403,6 mln ton. W Polsce średnie zużycie papieru na jednego mieszkańca wynosi ok. 120 kg/rok. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi w tym zakresie 160 kg/rok, zaś dla USA 230 kg/rok. Duża część z tych wyrobów ma krótki cykl życia wynoszący nawet zaledwie kilka dni. Po ich zużyciu lub zniszczeniu stanowią one makulaturę, czyli surowiec do powtórnego wykorzystania.

Read More