Środowisko i Zasoby

Home / Artykuły / Archive by category "Środowisko i Zasoby"
Płyty izolacyjne z liści

Płyty izolacyjne z liści

Liście każdej jesieni zalegają na miejskich terenach zielonych. W miastach są one zbierane i wykorzystywane jako materiał na kompost lub wywożone na wysypiska śmieci i tam spalane. Jeszcze do niedawna, przeważnie na wsi, suche liście były stosowane jako materiał do ocieplania ścian budynków. Przy odpowiednim doborze technologii można z liści (całych lub rozdrobnionych) wytworzyć płyty o przeznaczeniu izolacyjnym.

Read More

Innowacyjne połączenia czyli materiały roślinno-polimerowe, jako ważny punkt  w drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

Innowacyjne połączenia czyli materiały roślinno-polimerowe, jako ważny punkt w drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

Włókna roślinne, jako surowiec wpisujący się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, są coraz chętniej wykorzystywane nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym czy w produkcji sprzętu sportowego, ale również w budownictwie. Wzrastający popyt na materiały budowlane i wykończeniowe wytwarzane z surowców włóknistych sprawiają, że sukcesywnie poszerza się ich paleta i coraz chętniej sięgają po nie architekci – często na życzenie klienta.

Read More

Włókna roślinne w nowoczesnych materiałach kompozytowych

Włókna roślinne w nowoczesnych materiałach kompozytowych

Obserwowany współcześnie szybki rozwój nowoczesnych materiałów inżynieryjnych oraz globalna polityka środowiskowa coraz częściej oparta na zasadach zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju wymuszają na jednostkach badawczo-rozwojowych sięganie po zasoby odnawialne i ich wykorzystanie już na etapie projektowania produktu.

Read More